Log Masuk

live chat

Laman Rujukan

                 

PEMILIK INDIKATOR PERLIS MAJU 2015


IAPG : EKONOMI MAKRO
PENGERUSI : Y.B. DATO' HAJI SABRY AHMAD
URUSETIA   : REKTOR UITM PERLIS

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  KDNK Per Kapita (USD) Unit Perancang Ekonomi Negeri
2  KDNK Sektor Pertanian (%) Jabatan Pertanian
3  KDNK Sektor Pembinaan (%) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
4  KDNK Sektor Perkhidmatan (%) Majlis Perbandaran Kangar
5  KDNK Sektor Pembuatan (%) SEDC
6  Kadar Pertumbuhan Ekonomi (%) Unit Perancang Ekonomi Negeri
7  Kadar Inflasi (%) Jabatan Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Perlis (KPDNKK)
8  Kadar Pengangguran (%) Jabatan Tenaga Kerja
9  Pekali Gini (Pengagihan pendapatan) (Nombor Nominal) Unit Perancang Ekonomi Negeri
10  Kadar Kemiskinan (%) Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

IAPG : SOSIAL
PENGERUSI : YB TUAN HJ JAFPERI BIN OTHMAN
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN KESIHATAN NEGERI

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Jangka Hayat Penduduk (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
2  Jangka Hayat Penduduk : Lelaki sahaja (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
3  Jangka Hayat Penduduk : Wanita sahaja (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
4  Kadar Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran) (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
5  Kadar Pertumbuhan Penduduk (%) Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
6  Bilangan Kes Jenayah (Per 100,000 penduduk) (Numerical) Polis DiRaja Malaysia
7  Bilangan Kes Pembunuhan (Per 100,000 penduduk) (Numerical) Polis DiRaja Malaysia
8  Bilangan Doktor (Per 1,000 penduduk) (Numerical) Jabatan Kesihatan
9  Bilangan kematian akibat kemalangan jalanraya (per 100,000 orang) (Numerical) Polis DiRaja Malaysia
10  Nisbah Kebergantungan (Nisbah) Jabatan Tenaga Kerja
11  Perbelanjaan untuk Kesihatan (Nombor Nominal) Jabatan Kesihatan

IAPG : MODAL INSAN
PENGERUSI : Y.B. TUAN HJ KHAIRI BIN HASAN
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN PELAJARAN

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Penduduk Berkelayakan Tertiari (antara umur 25-34 tahun) (%) Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
2  Wanita Dalam Pengurusan (%) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
3  Wanita Dalam Parlimen/DUN (%) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
4  Pekerja Berpengetahuan (%) Jabatan Tenaga Kerja
5  Kadar pencapaian dalam peperiksaan pendidikan awam (%) Jabatan Pelajaran
6  Kadar Enrolmen IPTA/IPTS (%) Universiti Teknologi MARA
7  Kadar Guna Tenaga (%) Jabatan Tenaga Kerja
8  Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga (%) Jabatan Tenaga Kerja
9  Kadar Celik Huruf (%) Jabatan Pelajaran
10  Kadar enrolmen prasekolah (%) Jabatan Pelajaran
11  Kadar enrolmen sekolah rendah (%) Jabatan Pelajaran
12  Kadar enrolmen sekolah menengah (%) Jabatan Pelajaran
13  Nisbah guru-pelajar sekolah rendah (1:) Jabatan Pelajaran
14  Nisbah guru-pelajar sekolah menengah (1:) Jabatan Pelajaran
15  Perbelanjaan untuk pendidikan (Nombor Nominal) Jabatan Pelajaran

IAPG : INFRASTRUKTUR DAN UTILITI
PENGERUSI : Y.B. TUAN AHMAD BAKRI BIN DATO' ALI
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN KERJA RAYA

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Akses Bekalan Air kepada Penduduk (% dari penduduk Perlis) Jabatan Kerja Raya
2  Akses Bekalan Elektrik kepada Penduduk (% dari penduduk Perlis) Tenaga Nasional Berhad
3  Akses Perkhidmatan Telefon dan Telefon Bimbit (% per 100 penduduk) Suruhanjaya Komunikasi Multimedia
4  Akses Perkhidmatan internet/broadband (% per 100 penduduk) Suruhanjaya Komunikasi Multimedia
5  Akses Jalanraya (% dari RDI) Jabatan Kerja Raya

IAPG : PENTADBIRAN KERAJAAN
PENGERUSI : EN. MOHAMMAD BIN ISMAIL
URUSETIA   : TIMB. SUK (PENGURUSAN)

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Indeks Percepsi Rasuah (CPI) (CPI (Nombor Nominal)) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
2  Keberkesanan Pentadbiran Kerajaan (% dari penduduk Perlis) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
3  Kadar Peningkatan Hasil Negeri (%) Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis
4  Kadar Penurunan Defisit (%) Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis

IAPG : ALAM SEKITAR
PENGERUSI : Y.B. DATUK MAT RAWI KASSIM
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN ALAM SEKITAR

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Pengeluaran (CO2) per kapita (Nombor Nominal) Jabatan Alam Sekitar
2  Tanah yang dilindungi (% dari keluasan tanah negeri Perlis) Jabatan Perhutanan
3  Bilangan Species Terancam (Nombor Nominal) Jabatan Perhilitan
4  Tahap Kualiti Air (Parameter Kualiti Air (%)) Jabatan Kesihatan
5  Kualiti Sumber Air (Indeks Kualiti Air (Nombor Nominal)) Jabatan Pengairan dan Saliran
6  Kadar Pembuangan Sisa Pepejal yang dihasilkan setiap tahun (Kilogram sisa perkapita) Majlis Perbandaran Kangar

IAPG : SAINS DAN TEKNOLOGI
PENGERUSI : NAIB CANSELOR UniMAP
URUSETIA   : PENSYARAH KANAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Perbelanjaan terhadap penyelidikan dan pembangunan (Nombor Nominal) Universiti Malaysia Perlis
2  Nisbah Penyelidik (per 1,000 pekerja di Perlis) (-) Universiti Malaysia Perlis

IAPG : KEINDAHAN FIZIKAL
PENGERUSI : YB TUAN HJ MAT BIN HASSAN
URUSETIA   : YDP MAJLIS PERBANDARAN KANGAR

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Kebersihan Bandar Dan Luar Bandar (100 % mengikut jadual(paling memuaskan),
65%-99% mengikut jadual(memuaskan),
<65% mengikut jadual (tidak memuaskan) )
Perbadanan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Negeri Perlis (PPSPA)
2  Pengindahan Sungai dan Tali Air (% kawasan yang dilanskapkan) Jabatan Pengairan dan Saliran
3  Kebersihan Tandas Awam (Jumlah tandas yang mendapat 5 Bintang) Majlis Perbandaran Kangar
4  Kebersihan Premis Perniagaan (Jumlah Premis Perniagaan yang mendapat Gred A / 5 bintang) Majlis Perbandaran Kangar
5  Keceriaan Landskap Negeri Perlis (Jumlah kawasan yang dilandskapkan) Majlis Perbandaran Kangar
6  Setinggan Sifar (% bilangan penduduk negeri) Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan (UPKT)
7  Bilangan Anggota Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Per 10000 Populasi (Iktisas) (1 Pegawai : >30,000 Penduduk (Tidak Memuaskan),
1 Pegawai : 10,000-30,000 penduduk (Memuaskan),
1 Pegawai : < 10,000 (Paling memuaskan))
Majlis Perbandaran Kangar