Log Masuk

live chat

Laman Rujukan

                 

KETERANGAN IAPG


IAPG : EKONOMI MAKRO
PENGERUSI : Y.B. DATO' HAJI SABRY AHMAD
URUSETIA   : REKTOR UITM PERLIS

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  KDNK Per Kapita (USD) Unit Perancang Ekonomi Negeri
2  KDNK Sektor Pertanian (%) Jabatan Pertanian
3  KDNK Sektor Pembinaan (%) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
4  KDNK Sektor Perkhidmatan (%) Majlis Perbandaran Kangar
5  KDNK Sektor Pembuatan (%) SEDC
6  Kadar Pertumbuhan Ekonomi (%) Unit Perancang Ekonomi Negeri
7  Kadar Inflasi (%) Jabatan Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Perlis (KPDNKK)
8  Kadar Pengangguran (%) Jabatan Tenaga Kerja
9  Pekali Gini (Pengagihan pendapatan) (Nombor Nominal) Unit Perancang Ekonomi Negeri
10  Kadar Kemiskinan (%) Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)