Log Masuk

live chat

Laman Rujukan

                 

KETERANGAN IAPG


IAPG : SOSIAL
PENGERUSI : YB TUAN HJ JAFPERI BIN OTHMAN
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN KESIHATAN NEGERI

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Jangka Hayat Penduduk (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
2  Jangka Hayat Penduduk : Lelaki sahaja (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
3  Jangka Hayat Penduduk : Wanita sahaja (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
4  Kadar Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran) (Numerical (Purata)) Jabatan Kesihatan
5  Kadar Pertumbuhan Penduduk (%) Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
6  Bilangan Kes Jenayah (Per 100,000 penduduk) (Numerical) Polis DiRaja Malaysia
7  Bilangan Kes Pembunuhan (Per 100,000 penduduk) (Numerical) Polis DiRaja Malaysia
8  Bilangan Doktor (Per 1,000 penduduk) (Numerical) Jabatan Kesihatan
9  Bilangan kematian akibat kemalangan jalanraya (per 100,000 orang) (Numerical) Polis DiRaja Malaysia
10  Nisbah Kebergantungan (Nisbah) Jabatan Tenaga Kerja
11  Perbelanjaan untuk Kesihatan (Nombor Nominal) Jabatan Kesihatan