Log Masuk

live chat

Laman Rujukan

                 

KETERANGAN IAPG


IAPG : MODAL INSAN
PENGERUSI : Y.B. TUAN HJ KHAIRI BIN HASAN
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN PELAJARAN

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Penduduk Berkelayakan Tertiari (antara umur 25-34 tahun) (%) Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
2  Wanita Dalam Pengurusan (%) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
3  Wanita Dalam Parlimen/DUN (%) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
4  Pekerja Berpengetahuan (%) Jabatan Tenaga Kerja
5  Kadar pencapaian dalam peperiksaan pendidikan awam (%) Jabatan Pelajaran
6  Kadar Enrolmen IPTA/IPTS (%) Universiti Teknologi MARA
7  Kadar Guna Tenaga (%) Jabatan Tenaga Kerja
8  Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga (%) Jabatan Tenaga Kerja
9  Kadar Celik Huruf (%) Jabatan Pelajaran
10  Kadar enrolmen prasekolah (%) Jabatan Pelajaran
11  Kadar enrolmen sekolah rendah (%) Jabatan Pelajaran
12  Kadar enrolmen sekolah menengah (%) Jabatan Pelajaran
13  Nisbah guru-pelajar sekolah rendah (1:) Jabatan Pelajaran
14  Nisbah guru-pelajar sekolah menengah (1:) Jabatan Pelajaran
15  Perbelanjaan untuk pendidikan (Nombor Nominal) Jabatan Pelajaran