Log Masuk

live chat

Laman Rujukan

                 

KETERANGAN IAPG


IAPG : INFRASTRUKTUR DAN UTILITI
PENGERUSI : Y.B. TUAN AHMAD BAKRI BIN DATO' ALI
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN KERJA RAYA

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Akses Bekalan Air kepada Penduduk (% dari penduduk Perlis) Jabatan Kerja Raya
2  Akses Bekalan Elektrik kepada Penduduk (% dari penduduk Perlis) Tenaga Nasional Berhad
3  Akses Perkhidmatan Telefon dan Telefon Bimbit (% per 100 penduduk) Suruhanjaya Komunikasi Multimedia
4  Akses Perkhidmatan internet/broadband (% per 100 penduduk) Suruhanjaya Komunikasi Multimedia
5  Akses Jalanraya (% dari RDI) Jabatan Kerja Raya