Log Masuk

live chat

Laman Rujukan

                 

KETERANGAN IAPG


IAPG : ALAM SEKITAR
PENGERUSI : Y.B. DATUK MAT RAWI KASSIM
URUSETIA   : PENGARAH JABATAN ALAM SEKITAR

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Pengeluaran (CO2) per kapita (Nombor Nominal) Jabatan Alam Sekitar
2  Tanah yang dilindungi (% dari keluasan tanah negeri Perlis) Jabatan Perhutanan
3  Bilangan Species Terancam (Nombor Nominal) Jabatan Perhilitan
4  Tahap Kualiti Air (Parameter Kualiti Air (%)) Jabatan Kesihatan
5  Kualiti Sumber Air (Indeks Kualiti Air (Nombor Nominal)) Jabatan Pengairan dan Saliran
6  Kadar Pembuangan Sisa Pepejal yang dihasilkan setiap tahun (Kilogram sisa perkapita) Majlis Perbandaran Kangar