Log Masuk

live chat

Laman Rujukan

                 

KETERANGAN IAPG


IAPG : KEINDAHAN FIZIKAL
PENGERUSI : YB TUAN HJ MAT BIN HASSAN
URUSETIA   : YDP MAJLIS PERBANDARAN KANGAR

BIL INDIKATOR PEMILIK (JABATAN)
1  Kebersihan Bandar Dan Luar Bandar (100 % mengikut jadual(paling memuaskan),
65%-99% mengikut jadual(memuaskan),
<65% mengikut jadual (tidak memuaskan) )
Perbadanan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Negeri Perlis (PPSPA)
2  Pengindahan Sungai dan Tali Air (% kawasan yang dilanskapkan) Jabatan Pengairan dan Saliran
3  Kebersihan Tandas Awam (Jumlah tandas yang mendapat 5 Bintang) Majlis Perbandaran Kangar
4  Kebersihan Premis Perniagaan (Jumlah Premis Perniagaan yang mendapat Gred A / 5 bintang) Majlis Perbandaran Kangar
5  Keceriaan Landskap Negeri Perlis (Jumlah kawasan yang dilandskapkan) Majlis Perbandaran Kangar
6  Setinggan Sifar (% bilangan penduduk negeri) Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan (UPKT)
7  Bilangan Anggota Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Per 10000 Populasi (Iktisas) (1 Pegawai : >30,000 Penduduk (Tidak Memuaskan),
1 Pegawai : 10,000-30,000 penduduk (Memuaskan),
1 Pegawai : < 10,000 (Paling memuaskan))
Majlis Perbandaran Kangar